Doma

Žádáme rodiče přijatých žáků,
kteří se rozhodnou, že jejich dítě nenastoupí na naši školu (bylo přijato i jinam), aby tuto skutečnost bez prodlení oznámili na vedení školy.

Umožníte tak přijetí dalších dětí (z nespádových oblastí).
Děkujeme

Vážení rodiče,
v příloze naleznete informace o přijatých žácích do prvních tříd ve školním roce 2017/2018. Své dítě naleznete pod kódem, který jste obdrželi při zápisu.

Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na tradiční Velikonoční jarmark, který se bude konat 11. dubna 2017 od 17 hodin.

Důležité informace k zápisu do 1. tříd na školní rok 2017/2018

Termíny zápisu - upozorňujeme, že letos jsou u nás poprvé vypsány oddělené termíny pro děti ze spádové a nespádových oblastí

  • středa 5. dubna 2017 od 14:00 do 18:00 hodin - tento termín je určen pouze pro děti ze spádové oblasti
  • středa 19. dubna 2017 od 15:00 hodin do 17:00 hodin - tento termín je určen pro ostatní děti
  • Žádáme o dodržení vám příslušného termínu.
  • V případě, že se ze závažných důvodů (nemoc ...) nemůžete zúčastnit zápisu v uvedeném termínu, kontaktujte vedení školy...

Číst dál

Dovolujeme si upozornit, že naše paní hospodářka je dlouhodobě nepřítomna. Z tohoto důvodu v případě potřeby využívejte kontakty na zástupce ředitelky nebo ředitelku školy:

zástupce ředitelky Mgr. Jan Piskorik

ředitelka školy Mgr. Marta Váňová

Děkujeme za pochopení.