Doma

Vážení rodiče,

první společné setkání - třídní schůzky - proběhnou v průběhu prvního školního dne, tj. 4. září 2017 po slavnostním přivítání Vašich dětí ve vestibulu školy.

V příloze (níže) naleznete informace o pomůckách, které Vaše děti 4. září 2017 obdrží ve škole a které jim máte připravit pro jejich zdárný vstup do školy Vy.

Děkujeme a těšíme se na shledání.

Vážení rodiče,
na naší škole máme ještě volnou kapacitu v přípravné třídě. Máte-li zájem o umístění Vašeho dítěte, obraťte se na vedení školy:

ředitelka školy Mgr. Marta Váňová

zástupce ředitelky Mgr. Jan Piskorik

Vážení rodiče,
v příloze naleznete informace o přijatých žácích do prvních tříd ve školním roce 2017/2018. Své dítě naleznete pod kódem, který jste obdrželi při zápisu.

Žádáme rodiče přijatých žáků,
kteří se rozhodnou, že jejich dítě nenastoupí na naši školu (bylo přijato i jinam), aby tuto skutečnost bez prodlení oznámili na vedení školy.

Umožníte tak přijetí dalších dětí (z nespádových oblastí).
Děkujeme