Doma

Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na tradiční Velikonoční jarmark, který se bude konat 11. dubna 2017 od 17 hodin.

Důležité informace k zápisu do 1. tříd na školní rok 2017/2018

Termíny zápisu - upozorňujeme, že letos jsou u nás poprvé vypsány oddělené termíny pro děti ze spádové a nespádových oblastí

 • středa 5. dubna 2017 od 14:00 do 18:00 hodin - tento termín je určen pouze pro děti ze spádové oblasti
 • středa 19. dubna 2017 od 15:00 hodin do 17:00 hodin - tento termín je určen pro ostatní děti
 • Žádáme o dodržení vám příslušného termínu.
 • V případě, že se ze závažných důvodů (nemoc ...) nemůžete zúčastnit zápisu v uvedeném termínu, kontaktujte vedení školy...

Číst dál

Den otevřených dveří proběhne na naší škole ve středu 22. března 2017. Těšíme se na vaši návštěvu.

Termíny kroužků keramiky, které vede paní učitelka Eva Vamberská

Keramika 1 - pondělí od 12:30 do 14:00 hodin

 • první pololetí: 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 9.1. 23.1.
 • druhé pololetí: 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 15.5., 29.5.

Keramika 2 - středa od 14:00 do 15:30 hodin

 • první pololetí: 12.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 4.1. 18.1., 1.2.
 • druhé pololetí: 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.

Keramika 3 - středa od 14:00 do 15:30 hodin

 • první pololetí: 5.10., 19.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21....

Číst dál

V tomto školním roce otevíráme tyto kroužky:

 • Keramika - lichá pondělí (dle kalendáře), od 12:30 do 14:00 hodin
 • Vaření - pondělí (2 x za měsíc), od 14:00 do 16:30 hodin, včetně úklidu kuchyňky
 • Moderní gymnastika - pondělí a čtvrtek od 14:00 do 16:30; resp. od 13:45 do 16:15 hodin, zahájení: 15.9.2016
 • Keramika - liché i sudé středy (dle kalendáře), od 14:00 do 15:30 hodin
 • Roztleskávání - pátek, od 13:00 do 14:00 hodin

Kroužek Šití se letos pro malý zájem neotevírá.

...

Číst dál