Doma

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků žáků

    úterý 16:00 - 17:00 hod.
    (vždy po předchozí domluvě)