Doma

Vážení rodiče,
Vaše děti při vstupu do 1. třídy obdrží balíčky, který obsahují základní vybavení každého prvňáčka. Podle přiloženého seznamu, prosíme, ještě doplňte další potřeby.
Těšíme se na shledání 1.9.2016

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků žáků

    úterý 16:00 - 17:00 hod.
    (vždy po předchozí domluvě)