ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB

Po vyučování mají žáci možnost dle svých zálib pracovat a rozvíjet své aktivity v zájmových kroužcích, které jsou vedeny Školním klubem a Školní družinou.
Pro volnočasové činnosti je možné využít všechny bohaté prostory školy, tělocvičny, místnosti Školního klubu a Školní družiny, vestibul školy, keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku i multimediální pracovny.

Stanovení úplaty za ŠD a ŠK ve školním roce 2017/2018

  • ŠD - 250,- Kč za měsíc
  • ŠK - kroužky - 200,- Kč za měsíc
  • v kroužcích Keramika je příspěvek na materiál ve výši 200,- Kč za pololetí

Úhrady plateb:

  • informace pro ŠD: číslo účtu 25 92 185 / 0300, variabilní symbol 32 401
  • částka na celý školní rok: 2500 Kč
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, třída
  • informace pro ŠK: číslo účtu 25 92 185 / 0300, variabilní symbol 32 440
  • částka je stanovena podle druhu kroužku na celý školní rok: keramika - 2000 Kč, MG - 1800 Kč (pro žáky naší ZŠ) nebo 3600 Kč, ostatní kroužky 1600 Kč
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, třída

Důležité informace