Kontakty

adresa školy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresa zřizovatele
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Městská část Praha 8
Hovorčovická 11/1281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zenklova 35/1
182 00 Praha 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 48 Praha 8
IČO: 604 332 99

ředitelka
Mgr. Marta Váňová
telefon - 284 685 382, 775 274 801
e-mail - reditel@zshovorcovicka.cz
zástupce ředitelky
Mgr. Jan Piskorik
telefon - 284 682 892, 775 274 800
e-mail - zastupce@zshovorcovicka.cz

výchovný poradce
Mgr. Vítězslav Hálek
e-mail - vitezslav.halek@zshovorcovicka.cz
metodik prevence
Ing. Petr Bourek
e-mail - petr.bourek@zshovorcovicka.cz
školní psycholog
Mgr. Hedvika Hrušková
e-mail - hedvika.hruskova@volny.cz

hospodářka ZŠ
Jana Knížová
telefon/fax - 284 684 758
e-mail - sekretarka@zshovorcovicka.cz

školní jídelna
vedoucí školní jídelny: Jaroslava Holubová
telefon / hlasová schránka: 732 719 543
e-mail - jidelna.hovorcovicka@seznam.cz
jídelníček naleznete a objednávání obědů
je možné do 14:00 hodin předešlého dne na internetové adrese www.strava.cz (číslo školy je 0410)
odhlašování obědů:
daný den do 7:30 hodin telefonicky na 732 719 543 (ideálně SMS) nebo na emailu jidelna.hovorcovicka@seznam.cz nebo na adrese www.strava.cz

platby obědů:
číslo účtu ŠJ: 266 38 28/0300
při platbě nutno zadat variabilní symbol = číslo strávníka

kategorie-zs: