Kontakty

adresa školy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresa zřizovatele
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Městská část Praha 8
Hovorčovická 11/1281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zenklova 35/1
182 00 Praha 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 48 Praha 8
IČO: 60433299
DIČ: CZ60433299
ID schránky: 75f25pb

ředitel školy
Mgr. Tomáš Táborský
telefon - 732 758 448
e-mail - reditel@zshovorcovicka.cz

výchovný poradce
Mgr. Vítězslav Hálek
e-mail - vitezslav.halek@zshovorcovicka.cz

školní metodik prevence
Mgr. Lucie North
e-mail - lucie.north@zshovorcovicka.cz

školní psycholog
Mgr. Markéta Opletalová
e-mail - marketa.opletalova@zshovorcovicka.cz

hospodářka školy
Jana Knížová
telefon - 728 515 737
e-mail - hospodarka@zshovorcovicka.cz

administrativní pracovnice
Kateřina Švoncová
e-mail - katerina.svoncova@zshovorcovicka.cz

ekonomka školy
Ing. Eva Otavová
telefon - 728 515 721
e-mail - ekonom@zshovorcovicka.cz

školní jídelna
vedoucí školní jídelny: Maja Řebíčková
telefon: 732 719 543
e-mail - jidelna@zshovorcovicka.cz
odhlašování obědů:
daný den do 7:00 hodin na emailu jidelna@zshovorcovicka.cz nebo na adrese www.strava.cz

platby obědů:
číslo účtu ŠJ: 266 38 28/0300
při platbě nutno zadat variabilní symbol = číslo strávníka

kategorie-zs: