Kontakty

adresa školy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adresa zřizovatele
Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Městská část Praha 8
Hovorčovická 11/1281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zenklova 35/1
182 00 Praha 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 48 Praha 8
IČO: 604 332 99

ředitel školy
Mgr. Tomáš Táborský
telefon - 732 758 448
e-mail - reditel@zshovorcovicka.cz

zástupce ředitele
Mgr. Jan Piskorik
telefon - 775 274 800
e-mail - zastupce@zshovorcovicka.cz

výchovný poradce
Mgr. Vítězslav Hálek
e-mail - vitezslav.halek@zshovorcovicka.cz
školní metodik prevence
Mgr. Lucie North
e-mail - lucie.north@zshovorcovicka.cz
školní psycholog
Mgr. Hedvika Hrušková
e-mail - hedvika.hruskova@volny.cz

hospodářka školy
Jana Knížová
telefon - 728 515 737
e-mail - hospodarka@zshovorcovicka.cz
ekonomka školy
Ing. Eva Otavová
telefon - 728 515 721
e-mail - ekonom@zshovorcovicka.cz

školní jídelna
vedoucí školní jídelny: Bc. Marta Hovorková
telefon / hlasová schránka: 732 719 543
e-mail - jidelna@zshovorcovicka.cz
jídelníček naleznete a objednávání obědů
je možné do 14:00 hodin předešlého dne na internetové adrese www.strava.cz (číslo školy je 0410)
odhlašování obědů:
daný den do 7:30 hodin na emailu jidelna@zshovorcovicka.cz nebo na adrese www.strava.cz

platby obědů:
číslo účtu ŠJ: 266 38 28/0300
při platbě nutno zadat variabilní symbol = číslo strávníka

kategorie-zs: