Náš tým ve školním roce 2017/2018

Kontakt na pedagogy - spojovatelka (v době vyučování/přestávek)
telefon - 284 684 758

TŘÍDNÍ UČITELÉ

1.A - Mgr. Olga Škrábková
1.B - Věra Forchtsamová
2.A - Mgr. Jana Chalupová
2.B - Mgr. Helena Drábková
3.A - Mgr. Lenka Jiřičková
3.B - Bc. Štěpánka Švarcová
4.A - PaedDr. Jana Houdová
4.B - Mgr. Jitka Třečková
5.A - Mgr. Dagmar Konrádová
5.B - PaedDr. Radmila Roučková

6.A - Ing. Martina Frišová
7.A - Mgr. Eva Němcová
8.A - Mgr. Daniela Hlavičková
8.B - Mgr. Vítězslav Hálek
9.A - Mgr. Dita Tomková
9.B - Mgr. Lucie Doleželová

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
0.A - Dana Krejčová, DiS.

NETŘÍDNÍ UČITELÉ
Mgr. Marta Váňová - ředitelka školy
Mgr. Jan Piskorik - zástupce ředitelky školy

Ing. Petr Bourek
Jakub Hrdý, DiS.
Mgr. Eliška Pašková
Mgr. Jarmila Stejskalová
Mgr. Vojtěch Šafránek

ASISTENTI PEDAGOGA
Nazik Gevorgyan
Vladislava Jebavá
Květa Jeřábková
Tereza Kuchařová
Lucie Lobotková
Simona Maierwieserová
Martina Palátová
Veronika Večerová
Daniela Viesnerová

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Mgr. Hedvika Hrušková

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Lenka Járková
Stanislava Vyšatová
Milena Beranová
Zuzana Mrázová
Martina Slezáková

ŠKOLNÍ KLUB
Ing. Martina Frišová

kategorie-zs: