Doma

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že v souladu s vydanými kritérii pro přijímání žáků do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 pod čj. 92/2019 (dále jen „kritéria“), která byla zveřejněna 1. 2. 2019 na webových stránkách školy a na úřední desce školy, byl stanoven počet 60 přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Zápisy do prvního ročníku proběhly 4. a 17. 4. 2019.
Přednostně v souladu s vydanými kritérii bylo přijato 57 dětí k základnímu vzdělávání splňujících první a druhé kritérium. Do stanovené kapacity zbývají 3 žadatelé, kteří budou stanoveni losováním z registračních čísel žadatelů splňujících 3. kritérium.

Losování...

Číst dál

Vážení rodiče,

níže v příloze zveřejňuji výsledky zápisu do 1. ročníku ze dne 4. 4. 2019.

Přijaté žáky srdečně zveme na akci Hrajeme si na školu pořádanou dne 18. 5. 2019.

S pozdravem

Tomáš Táborský
ředitel školy

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Můžete požádat ředitele školy o jeho vydání v termínu 6. - 10. května 2019. Žádosti zasílejte na email: ...

Číst dál

Hrajeme si na školu pro budoucí prvňáčky 18. 5. 2019

 • termín: sobota 18. května 2019
 • čas: 8 – 12 h (v 8 h sraz v šatně, kde budou děti rozděleny do skupin)

Program je určený pro děti, které jsou řádně zapsány do 1. ročníku na Základní školu, Praha 8, Hovorčovická 11.
Děti si vyzkouší své dovednosti zábavnou formou v rámci vyučovacích předmětů ČJ, M, TV a HV (pomůcky děti nepotřebují, pouze sportovní oblečení a obuv a malou svačinku s pitím). Zájemci z řad dětí dostanou i oběd a seznámí se tak s prostředím školní jídelny, na oběd se může přihlásit i rodič.
Přihlášky je možné odevzdat...

Číst dál

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na:

Zápis do přípravné třídy a do prvních tříd pro školní rok 2019/2020
 • pro děti ze spádové oblasti školy: 4. 4. 2019 v době od 14:00 do 18:00 hodin
 • pro děti z nespádových oblastí: 17. 4. 2019 v době od 15:00 do 17:00 hodin
Třídní schůzky dne 9. 4. 2019 v 18 h
Jednání SRPŠ dne 9. 4. 2019 v 17,30 h ve sborovně školy
Velikonoční jarmark žáků 1. stupně dne 15. 4. 2019 v 17 h ve školní jídelně, vstup dveřmi u školní jídelny...

DUBEN - "APRÍLOVÉ HRANÍ"

 • 2. 4. – pečení velikonočních sušenek v žákovské kuchyňce
 • BOTANICKÁ ZAHRADA – velikonoční výstava – 2. třídy
 • 10. 4. – JARNÍ JARMARK v obchodním centru Krakov
 • DEN ZEMĚ s Čimískem v Čimickém háji
 • 25. 4. – divadlo K. Hackera – VOSA MARCELKA – 1. třídy
 • VTIPNĚJŠÍ VYHRÁVÁ – zábavné odpoledne ve ŠD

BŘEZEN - "S KNIHOU ZA KAMNA VLEZEM"

 • 4. 3. 2019 - DDM Přemyšlenská - kino: Mikulášovy patálie
 • předčítání v žákovské knihovně -...

Číst dál